Förstå skillnaden mellan aktier, fonder och obligationer

Att investera kan verka komplicerat, särskilt när det kommer till olika typer av finansiella instrument som aktier, fonder och obligationer. Här är en enkel guide för att förstå skillnaderna mellan dem.

Aktier: Delägarskap i ett företag

När du köper aktier blir du delägare i ett företag. Det innebär att du äger en liten del av företaget och har rätt till en del av dess vinster (i form av utdelningar) och rösträtt på bolagsstämmor. Aktiemarknaden är känd för sin volatilitet, och aktiepriserna kan påverkas av olika faktorer, inklusive företagets prestationer och makroekonomiska händelser.

Fonder: En portfölj av tillgångar

Fonder är ett samlingsbegrepp för olika typer av investeringsfonder. När du investerar i en fond köper du egentligen andelar i en portfölj som kan innehålla aktier, obligationer, råvaror och andra finansiella instrument. En fond hanteras av professionella förvaltare som tar beslut om hur man bäst ska fördela kapitalet för att maximera avkastningen. Fonder ger investerare möjlighet att diversifiera sina investeringar, vilket kan minska risken jämfört med att investera i enskilda aktier.

Obligationer: Lån till företag eller staten

Obligationer är skuldförbindelser som utfärdas av företag eller regeringar för att samla in kapital. När du köper en obligation lånar du i princip ut pengar till utfärdaren. I utbyte får du ränta under löptiden och återbetalning av det ursprungliga lånebeloppet när obligationen löper ut. Obligationer anses ofta vara en säkrare investering jämfört med aktier eftersom de ger en fast avkastning och mindre risk för kapitalförlust.

Slutsats: Balansera din portfölj för att minska riskerna

För att skapa en sund investeringsportfölj är det viktigt att förstå hur aktier, fonder och obligationer fungerar. Genom att kombinera de olika typerna av tillgångar kan du skapa en balanserad portfölj som minimerar risken samtidigt som den potentiella avkastningen ökar. Kom ihåg att alla investeringar innebär risk, och det är viktigt att läsa på själv och tänka över hur stora risker du tar innan du investerar.

Hoppas att detta har hjälpt dig att få en klarare bild av skillnaderna mellan aktier, fonder och obligationer! Lycka till med dina investeringar!

Det här är lärdomen du kan dra från Trustbuddy-skandalen

Strax innan konkursen 2015 var Trustbuddy värderat till cirka en miljard svenska kronor. Till följd av en ohållbar affärsplan är det dock få av kronorna som fortfarande finns kvar.

En va de första aktörerna inom peer-to-peer-utlåning gick under namnet Trustbuddy, vilka lanserades 2009.

I ett utopiskt scenario innebär det att personer med kapital lånar ut det till person som behöver kapital via plattformen. Den ränta låntagaren betalar täcker avkastningen som långivaren ska ha, samt en vinst för låneplattformen.

Så gick det dessvärre inte för Trustbuddys kunder. Anledningen till det var att de amorteringar som låntagarna gjorde aldrig nådde långivarna. De lånades istället ut igen, utan långivarens kännedom. Den här gången gick dock hela avkastningen till plattformen.

Som mest var Trustbuddy värderat till ungefär en miljard kronor. Fram tills dess såg grundaren till att sälja en majoritet av sina aktier, för att sedan försvinna utomlands.

Konsekvenserna för långivarna är svåra

Sammanlagt togs nästan 300 miljoner kronor in, och en stor andel av det kapitalet är fortfarande borta. Sammanlagt fanns det uppskattningsvis 3500 långivare inom tjänsten.

Konkursen blev ett faktum i slutet av 2015, och den större delen av det investerade kapitalet är fortfarande försvunnet. Somliga investerare räknar med att som mest kunna få tillbaka 20 procent av sina besparingar.

En bidragande orsak till problemet är att ungefär 250 miljoner av de utlånade pengarna har gått till låntagare med dålig kreditvärdighet. Det är alltså inte människor som har möjlighet att betala tillbaka.

Välj en seriös långivare

Den stora slutsatsen som går av dra av situationen är att Trustbuddy aldrig hade några ärliga intentioner. När det är dags att låna pengar bör man därför välja en som har det.

Blir det aktuellt att låna pengar till företaget är det därför värt mödan att jämföra dem först, exempelvis hos www.Företagslån.com.

Genom att jämföra företagslån innan du lånar så undviker du lättare oseriösa långivare. Dels har många jämförelsesidor själva vissa kvalitetskrav som långivaren måste leva upp till, men du kan även se om lånevillkoren är konkurrenskraftiga.

Så blir du rik på aktier

Aktier har kommit att bli ett sätt att tjäna pengar på. Men för att lyckas gäller det att investera pengarna på rätt sätt och i rätt företag. Här kommer tips på vägen hur du ska gå till väga för att bli rik på ditt aktiesparande.

Det finns massor av sätt att tjäna pengar på, varav de flesta är slitsamma och tråkiga. Det är förstås mångas dröm att tjäna pengar genom att göra ingenting. Kanske är det därför som många ger sig in på aktiemarknaden, och testar sin lycka där. Det är trots allt ett sätt att investera, för att sedan låta pengarna göras någon annanstans! Om du vill bli en framgångsrik aktiesparare, så finns det dock en del saker du måste tänka på. För att du ska få bättre förståelse vad det handlar om, och för att få en bra ingång till ett framgångsrikt aktiesparande.

  • Först och främst: en inställning som behövs, och som baserar sig på en insikt, är att tjäna pengar på aktier kräver arbete. Det är en konst och en kunskap som man måste skaffa sig över tid!
  • Det första som du behöver tänka på är förstås att ha ett startkapital som du ska investera. Detta får du genom att arbeta, om du inte av annan anledning sitter på ett sådant.
  • När du sedan har en liten kappsäck med pengar – se till att investera så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Om du kan förvandla delar av din lön till kapital, så kommer detta innebära avkastning på lång sikt. Se därför till att vara snål med utgifter i början, och hitta sätt att investera så stora delar som möjligt av din lön i aktiesparande.
  • Det är faktiskt så, att vi lever i ett system där man kan tjäna pengar på pengar. Detta är bra att ha i bakhuvudet när man jämför lönearbete med kapitalinkomst. Den senare är (förutsatt att det går bra, förstås) långt mycket mer effektiv än den förra.
  • Det finns en hel del tips där ute om aktiesparande, och det kan därför vara svårt att veta vad man ska lyssna på och ta till sig och inte. Tumregeln lyder som följande: är för bra för att vara sant, så är det förmodligen det.

Hoppas att det har varit en liten hjälp på vägen. Lycka till med att bli rik på aktier!

3 fördelar med att spara aktivt

Att spara aktivt innebär att aktivt se över var dina pengar ligger och hur de utvecklas över tiden och aktivt göra val som får dina pengar att öka mer och snabbare i värde. På ett sparkonto förräntas pengarna, i en fond förvaltas de och har du köpt aktier genom till exempel ett investeringssparkonto så får du avkastning i form av att aktierna du köpt ökar i värde. Sparande med hjälp av ett sparkonto eller en fond kan dock knappast ses som aktivt, då du själv inte på något sätt bidrar till att pengarnas värde ökar. Har du däremot en aktiedepå eller ett investeringssparkonto så kan du själv påverka den takt din förmögenhet (förhoppningsvis) växer. Är det då bättre att spara aktivt, eller ska man överlåta makten över sina pengar till någon annan? Svaret är att det är bättre att spara aktivt, och det här är varför:

1. Investera med investeringssparkonto och få dina pengar att växa

På ett sparkonto får du med det rådande ränteläget mellan 1-3 % avkastning per år. Det är historiskt lågt och dina pengar kommer knappt följa inflationstakten. En fond kan självklart vara en god idé. Men beroende på vilken fond du väljer tillkommer en avgift och även möjligheten att fondens utveckling inte alls går som förväntat/utlovat. Genom att själv handla med aktier och andra värdepapper så styr du helt och hållet över ditt kapital och dess utveckling. Du kan investera i områden du tror på och betalar endast priset för aktieköp, courtage. Med ett investeringssparkonto behöver du heller inte tänka på beskattning. Med ett investeringssparkonto sköts nämligen beskattningen automatiskt.

spara-aktivt-med-investeringssparkonto

2. Det är roligare att spara aktivt

Genom att spara aktivt så styr du själv över ditt kapital och påverkar dess chanser att växa till 100 % på egen hand. Att själv ta del av nyheter, analyser, diskussioner och göra egna iakttagelser som leder till att de investerade pengarna ökar i värde är betydligt roligare än att sitta och vänta. Självklart beror det på egna intressen, men du vet inte om du inte testar själv! Både aktiedepå och investeringssparkonto är enkelt och vanligtvis kostnadsfritt att testa.

3. Att spara på ett investeringssparkonto är lärorikt

Även om ditt aktiva sparande inte alltid går enligt planerna så är du garanterad att lära dig mycket på vägen. Till att börja med kommer du lära dig hur man öppnar ett aktiekonto (aktiedepå eller investeringssparkonto). Du kommer även lära dig hur man handlar med aktier. Blir du riktigt intresserad kanske mer avancerade värdepapper som terminer och optioner kommer in i bilden.