Det här är lärdomen du kan dra från Trustbuddy-skandalen

Strax innan konkursen 2015 var Trustbuddy värderat till cirka en miljard svenska kronor. Till följd av en ohållbar affärsplan är det dock få av kronorna som fortfarande finns kvar.

En va de första aktörerna inom peer-to-peer-utlåning gick under namnet Trustbuddy, vilka lanserades 2009.

I ett utopiskt scenario innebär det att personer med kapital lånar ut det till person som behöver kapital via plattformen. Den ränta låntagaren betalar täcker avkastningen som långivaren ska ha, samt en vinst för låneplattformen.

Så gick det dessvärre inte för Trustbuddys kunder. Anledningen till det var att de amorteringar som låntagarna gjorde aldrig nådde långivarna. De lånades istället ut igen, utan långivarens kännedom. Den här gången gick dock hela avkastningen till plattformen.

Som mest var Trustbuddy värderat till ungefär en miljard kronor. Fram tills dess såg grundaren till att sälja en majoritet av sina aktier, för att sedan försvinna utomlands.

Konsekvenserna för långivarna är svåra

Sammanlagt togs nästan 300 miljoner kronor in, och en stor andel av det kapitalet är fortfarande borta. Sammanlagt fanns det uppskattningsvis 3500 långivare inom tjänsten.

Konkursen blev ett faktum i slutet av 2015, och den större delen av det investerade kapitalet är fortfarande försvunnet. Somliga investerare räknar med att som mest kunna få tillbaka 20 procent av sina besparingar.

En bidragande orsak till problemet är att ungefär 250 miljoner av de utlånade pengarna har gått till låntagare med dålig kreditvärdighet. Det är alltså inte människor som har möjlighet att betala tillbaka.

Välj en seriös långivare

Den stora slutsatsen som går av dra av situationen är att Trustbuddy aldrig hade några ärliga intentioner. När det är dags att låna pengar bör man därför välja en som har det.

Blir det aktuellt att låna pengar till företaget är det därför värt mödan att jämföra dem först, exempelvis hos www.Företagslån.com.

Genom att jämföra företagslån innan du lånar så undviker du lättare oseriösa långivare. Dels har många jämförelsesidor själva vissa kvalitetskrav som långivaren måste leva upp till, men du kan även se om lånevillkoren är konkurrenskraftiga.