Deklaration

Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Om du äger aktier och har tänkt sälja eller ge bort dem finns det en del saker du måste tänka på för att det ska gå rätt till när du redovisar det. Försäljning av aktier räknas som inkomst och därför måste dessa transaktioner redovisas till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. En försäljning eller ett överlämnande av aktier redovisas alltid året efter som transaktionen har skett.

Vad du måste redovisa i din deklaration

Om du har tänkt sälja aktier, byta in dem eller lösa in dem måste du ta upp detta i din deklaration. Har du däremot gett bort dem, om de ingår i ett arv eller en bodelning, ska du inte ta upp dem i din deklaration. Du måste även redovisa aktier som du har i företag som har gått i konkurs eller vid en likvidation, även om du inte aktivt har sålt dina aktier. Oavsett om det gäller aktier i svenska företag eller i utländska måste det deklareras.

När det gäller försäljning ska du ta upp försäljningsvärdet minus den avgift som banken eller kreditinstitutet tar, så kallat courtage. Dessa uppgifter kan du hitta på de kontrolluppgifter som alla banker eller kreditinstitut skickar in till Skatteverket. Det står även på avräkningsnotan. Från försäljningsvärdet drar du sedan bort de omkostnadsbelopp som du har haft för aktierna. Det är bland annat anskaffningskostnaden. Observera att det inte är det datum när du får betalt som gäller, utan det datum som du skrev på kontraktet, eller när avräkningsnotan eller fondnotan upprättades.

Hur du ska deklarera vid konkurs och likvidation

Även om ett företag går i konkurs eller genomgår en likvidation måste dina aktier redovisas trots att du inte aktivt har sålt eller på annat sätt avyttrat dem. Om bolaget har gått i konkurs räknas det som att du har avyttrat dem det datum som bolaget gick i konkurs. Här är ditt försäljningsvärde noll kronor. När det gäller en likvidation har du rätt att göra avdrag för förlusten som likvidationen orsakar. Men den kan inte tas upp förrän likvidationen är genomförd. Har du fått utdelning i likvidationen ska den deklareras.

Samma regler gäller även för utländska företag som går i konkurs eller genomgår en likvidation. Det vill säga det datum som företaget sätts i konkurs räknas som avyttringsdatum. Detta gäller företag som motsvarar en svensk ekonomisk förening eller aktiebolag. Det krävs dock att bolaget finns inom EES-området. När företaget är upplöst kan det hanteras som att det är avyttrat, detsamma gäller för bolag som inte ingår i EES. Observera att om bolaget inte är marknadsnoterat gäller andra regler, både för svenska och utländska företag.